הבית > התערוכה > תוכן

בגודל של דלת עץ

Jan 21, 2017

עדיפות מבחר 9 סוגים של גודל.

המבנה של גודל הדלת נמוכה

על פי המבנה של גודל הדלת של הדלת חור מול חומר, לצרף גודל המסגרת, הפער ההתקנה.

כאשר העלה עובי הדלת

ניתן לחלק את עובי הדלת העלה 30 ㎜, 35 ㎜, ㎜ 38, ㎜ 40, 42 ㎜, 45 ㎜, ㎜ 50. עובי לפי הקיר עובי המסגרת המתאימה (ערכה).